HomeQuản lýC&B / Bảo hiểm / LuậtChế độ phụ cấp độc hại ngành Y tế theo quy định năm 2021

Chế độ phụ cấp độc hại ngành Y tế theo quy định năm 2021

Tùy vào tính chất của mỗi công việc thì ngoài mức tiền lương được hưởng, người lao động còn được nhận những khoản phụ cấp tương ứng. Với cán bộ, viên chức ngành Y tế khi chữa bệnh, cứu người buộc phải tiếp xúc với nhiều loại hóa chất, dược phẩm, thiết bị có thể ảnh hưởng đến sức khỏe; thậm chí tiếp xúc với các loại bệnh có khả năng lây nhiễm cao. Cùng tìm hiểu ngay trong bài viết dưới đây nhé.

1. Phụ cấp độc hại là gì?

Phụ cấp độc hại là khoản tiền được trả thêm cho người lao động, công chức, viên chức theo tháng, quý, hoặc năm khi họ làm việc trong điều kiện có các yếu tố nguy hiểm, độc hại hoặc đặc biệt nguy hiểm, độc hại. Mục đích giúp bù đắp một phần nào đó cho người lao động về những tổn hại, sức khỏe, tinh thần, thể chất, hoặc thậm chí là khả năng lao động của họ.

Mỗi ngành nghề, lĩnh vực lại có những đặc trưng, đặc thù công việc khác nhau. Do vậy mà việc trả khoản phụ cấp độc hại này sẽ tùy thuộc vào đối tượng lao động và những yêu cầu công việc một tương ứng với từng lĩnh vực, công việc cụ thể. Trong đó, chế độ phụ cấp độc hại ngành Y tế sẽ có quy định riêng, các bạn hãy cùng tham khảo nhé.

2. Quy định mức hưởng chế độ phụ cấp độc hại ngành Y tế

Trên cơ sở Thông tư số 07/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức, Bộ Y tế đã hướng dẫn việc thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, viên chức ngành y tế. Theo đó, đối tượng và mức hưởng chế độ phụ cấp độc hại đối với cán bộ, viên chức ngành y tế như sau:

"Quy

>> Xem thêm: Các khoản phụ cấp lương theo quy định của luật lao động

3. Cách tính và nguồn kinh phí chi trả phụ cấp độc hại ngành Y tế

Từ ngày 01/7/2020 trở đi, chế độ phụ cấp độc hại mới nhất áp dụng trong ngành Y Tế được căn cứ theo quy định của Nghị quyết 86/2019/QH14 ban hành ngày 12/11/2019. Như vậy, mức lương tối thiểu chung là 1,6 triệu đồng/tháng, nên phụ cấp độc hại hàng tháng đối với các cán bộ, công chức và viên chức được hưởng như sau:

– Mức 1: Hệ số 0,1 = 160.000 đồng/tháng;

– Mức 2: Hệ số 0,2 = 320.000 đồng/tháng;

– Mức 3: Hệ số 0,3 = 540.000 đồng/tháng;

– Mức 4: Hệ số 0,4 = 640.000 đồng/tháng.

a) Cách tính trả phụ cấp: Với người làm việc dưới 4 giờ trong ngày thì sẽ được hưởng là bằng 1/2 ngày làm việc, còn nếu như làm việc từ 4 giờ trở lên thì sẽ được hưởng mức phụ cấp bằng cả ngày làm việc. Khoản phụ cấp này sẽ được trả cùng kỳ lương hàng tháng và không để dùng tính đóng hay hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

b) Nguồn kinh phí chi trả chế độ phụ cấp nguy hiểm, độc hại:

Các đối tượng thuộc cơ quan, đơn vị được hưởng chế độ phụ cấp độc hại ngành Y tế thì sẽ được ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi trả theo phân cấp ngân sách hiện hành trong dự toán ngân sách được giao hàng năm cho các cơ quan, đơn vị;

Các đối tượng thuộc cơ quan sẽ thực hiện khoán biên chế và kinh phí về quản lý hành chính. Đồng thời những đối tượng thuộc các đơn vị sự nghiệp thực hiện tự chủ tài chính thì sẽ do cơ quan và đơn vị đó chi trả phụ cấp độc hại, nguy hiểm từ nguồn kinh phí khoán và nguồn tài chính được giao tự chủ.

>> Lên báo cáo quản trị với phần mềm kế toán tổng hợp BRAVO
>> Xem thêm: Hướng dẫn quy chuẩn về an toàn lao động trong sản xuất cơ khí

 

Bài viết liên quan