HomeQuản lýC&B / Bảo hiểm / LuậtKiến thức liên quan đến hợp đồng lao động không thời hạn

Kiến thức liên quan đến hợp đồng lao động không thời hạn

Hợp đồng lao động là căn cứ pháp lý quan trọng trong quan hệ lao động, nhằm giải quyết quyền lợi của các bên khi có tranh chấp. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ đề cập tới những kiến thức liên quan về hợp đồng lao động không thời hạn là gì cũng như một số lưu ý cho các bên trước khi ký kết loại hợp đồng này.

Hợp đồng lao động không thời hạn là gì?

Căn cứ Điều 13 Bộ luật Lao động năm 2019 định nghĩa về hợp đồng lao động. Theo đó, hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa đối tượng người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động cũng như quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Khi thực hiện giao kết hợp đồng lao động, sẽ có 2 hình thức để lực chọn sau:

Kiến thức liên quan đến hợp đồng lao động không thời hạn

– Hợp đồng lao động không xác định thời hạn: là trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng;

– Hợp đồng lao động xác định thời hạn: là trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm để chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.

Vì là sự thỏa thuận của các bên trong quan hệ lao động, nên khi giao kết hợp đồng lao động, việc lựa chọn loại hợp đồng sẽ giao kết, các bên hoàn toàn được tự do thỏa thuận về hình thức hợp đồng lao động không thời hạn hoặc có thời hạn nếu muốn.

Hình thức ký hợp đồng lao động không thời hạn

Theo Điều 14 Bộ luật Lao động 2019, hợp đồng lao động có thể giao kết bằng một trong 03 hình thức sau: (1) Văn bản; (2) Thông điệp dữ liệu thông qua phương tiện điện tử; (3) Bằng lời nói.

Trong đó, hợp đồng lao động được giao kết bằng thông điệp dữ liệu thông qua hình thức phương tiện điện tử phải đáp ứng yêu cầu của pháp luật về giao dịch điện tử, và sẽ có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản; còn hợp đồng lao động bằng lời nói chỉ áp dụng với hợp đồng lao động có thời hạn dưới 01 tháng, trừ trường hợp giao kết hợp đồng với người giúp việc, người dưới 15 tuổi, nhóm người lao động thông qua người được ủy quyền để làm công việc dưới 12 tháng.

Như vậy, khi ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn, chỉ được sử dụng hình thức giao kết bằng văn bản hoặc thông qua dữ liệu điện tử và không được sử dụng lời nói để làm hình thức giao kết loại hợp đồng này.

>> Xem thêm: Thiết lập quy trình quản lý nhân sự theo tiêu chuẩn iso

Người lao động được lợi gì khi ký hợp đồng lao động không thời hạn?

Khi tham gia lao động mà có thực hiện giao kết về hợp đồng lao động hợp pháp, dù đó là hình thức hợp đồng nào người lao động cũng sẽ được đảm bảo những quyền lợi về điều kiện làm việc, tiền lương và các chế độ phúc lợi của công ty,… Thế nhưng, so với hợp đồng lao động có thời hạn, hợp đồng lao động không thời hạn sẽ có một số lợi thế sau:

– Thời hạn của hợp đồng là không xác định

Nếu như ký hợp đồng có thời hạn, các bên sẽ thực hiện hợp đồng theo thời hạn đã thỏa thuận nhưng tối đa không quá 36 tháng (03 năm). Hết thời hạn này, hợp đồng lao động sẽ chấm dứt. Trường hợp, nếu vẫn muốn tiếp tục làm việc các bên cần tiến hành ký hợp đồng mới. Hợp đồng lao động xác định thời hạn chỉ được ký tối đa 02 lần, nếu sau thời hạn trên, người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký hợp đồng không xác định thời hạn.

Ngược lại, với hợp đồng không xác định thời hạn thì các bên chỉ cần ký 1 lần để người lao động công việc theo thỏa thuận cho đến khi có thỏa thuận chấm dứt hợp đồng hoặc một trong các bên muốn chấm dứt hợp đồng.

– Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT và Bảo hiểm thất nghiệp

Người lao động tham gia làm việc theo hợp đồng lao động từ đủ 01 tháng trở lên sẽ thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; từ đủ 03 tháng trở lên sẽ bắt buộc tham gia bảo hiểm y tế. Trong khi đó, theo làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ 03 tháng trở lên thì người lao động mới được tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Từ những căn cứ trên, người lao động khi ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn sẽ được tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

>> Tham khảo: Hiệu quả quản trị doanh nghiệp với Phần mềm quản lý doanh nghiệp BRAVO
>> Xem thêm: Quy định mới về việc gia hạn giấy phép lao động năm 2021

 

Bài viết liên quan