HomeQuản lýHR Admin (Hành chính nhân sự)Những lưu ý khi lập báo cáo tình hình nhân sự của công ty cuối năm

Những lưu ý khi lập báo cáo tình hình nhân sự của công ty cuối năm

Lập báo cáo tình hình nhân sự của công ty dịp tổng kết cuối năm là một nhiệm vụ không thể thiếu của người làm nhân sự. Thông qua số liệu được thống kê từ báo cáo, cấp trên có thể theo dõi toàn bộ tình hình nhân sự trong doanh nghiệp, hiệu quả tuyển dụng và kết quả đào tạo trong năm… để đưa ra các quyết sách phù hợp với cơ cấu bộ máy nguồn nhân lực. Dưới đây sẽ là những nội dung cần có của bản báo cáo nhân sự cuối năm.

Những nội dung trong báo cáo tình hình nhân sự của công ty

Để hoàn thiện một bản báo cáo nhân sự cuối năm với nội dung hoàn chỉnh, HR cần lưu ý không chỉ tổng hợp đầy đủ các yếu tố số liệu, thông tin chiến lược mà phải trình bày chúng một cách khoa học, rõ ràng,… Thêm vào đó là đề ra những phương hướng nhân sự, kế hoạch tuyển dụng hoặc đào tạo tiếp theo cho năm sau.

1.1. Đánh giá tình hình chung về nhân sự theo năm

Trước khi đi vào thực hiện chi tiết, các HR có thể thực hiện báo cáo tổng quan quy trình tuyển dụng nhân sự đã thực hiện trong năm. Ngoài ra, cần đưa số liệu cụ thể vào bảng tổng hợp để tạo đánh giá chung về tình hình nhân sự, cung cấp cái nhìn bao quát để người xem, người nghe dễ dàng hình dung được:

tình hình nhân sự

1.2. Thống kê hiệu quả tuyển dụng thực hiện trong năm

Ở đây là việc thống kê kết quả đối với toàn công ty cũng như các phòng ban cụ thể. Trong mục thống kê này, người thực hiện cần chỉ ra nhu cầu và hiệu quả tuyển dụng thông qua các chỉ số:

–          Số lượng CV thu về sau mỗi đợt tuyển dụng (mục đích nhằm phản ánh hiệu quả của chiến dịch tuyển dụng đã thực hiện).

–          Tỷ lệ ứng viên đạt yêu cầu từ các nguồn cung cấp CV.

Doanh nghiệp có thể so sánh và tìm ra lý do của sự chênh lệch mức độ thừa và thiếu từ số lượng CV ứng viên apply.

>>> Lời giải cho bài toán: Quản trị nhân sự trong doanh nghiệp

1.3. Tình hình đào tạo nội bộ của doanh nghiệp

Trong mẫu tổng kết báo cáo tình hình nhân sự của công ty cuối năm cần có một mục báo cáo về hiệu quả của hoạt động đào tạo nội bộ. Trong đó, trình bày về kết quả của các đợt đào tạo nhân sự trong doanh nghiệp với một số đề mục cần lưu ý như:

–          Cách thức đào tạo (nội bộ hay cho nhân sự tham gia khóa học bên ngoài);

–          Thời gian đào tạo;

–          Quy trình thực hiện đào tạo;

–          Kết quả đào tạo mang lại ra sao.

Từ đây, ban giám đốc nắm rõ được chất lượng và năng lực của người đào tạo, cũng như nhân viên được đào tạo. Sau đó, có thể đề ra các yêu cầu điều chỉnh phương pháp và công tác đào tạo sao cho phù hợp nhất với doanh nghiệp. Hơn nữa, khi lập báo cáo, HR cũng cần bổ sung mục chi phí sử dụng cho việc đào tạo. Từ đó, đưa ra kết luận về chi phí đào tạo cho một nhân viên hiện tại trong công ty là bao nhiêu? Chi phí này gồm tất cả các bước như tiền giáo trình, phí thuê chuyên gia và các khoản phí trong toàn bộ quá trình đào tạo.

1.4. Mức thu nhập của người lao động trong công ty

Theo dõi mức thu nhập của toàn bộ nhân viên trong công ty là nhiệm vụ của người làm nhân sự chuyên nghiệp. Định mức này cần được so sánh và cân đối so với thị trường lao động chung, đồng thời là dựa trên trình độ, năng lực làm việc của nhân viên. Từ đó, tạo căn cứ đề xuất lên cấp trên điều chỉnh tăng/giảm để cho phù hợp nhất.

Ngoài con số về thu nhập của người lao động thì số liệu tổng hợp và nhận xét về mức thu nhập của các phòng ban cũng cần được đưa ra. Sau đó, HR đánh giá về mức lương, thưởng chung của công ty, kiến nghị những điều chỉnh phù hợp để xây dựng quy chế lương trong năm tiếp theo.

>>> Tham khảo phần mềm quản lý Nhân sự BRAVO

1.5. Tình hình tuân thủ nội quy, quy chế của nhân viên

Ngoài chất lượng và khả năng làm việc, báo cáo tình hình nhân sự của công ty cuối năm còn có nội dung đánh giá thái độ nhân viên cần đáp ứng trong công việc. Đó là những đánh giá theo cấp độ chấp hành nội quy, quy chế của từng cá nhân tương ứng với các chỉ số áp dụng mà từng doanh nghiệp đã đề ra.

*** Một số gợi ý về mẫu báo cáo tình hình nhân sự của công ty cuối năm cho doanh nghiệp

>> Xem và tải về Mẫu 1

>> Xem và tải về Mẫu 2

Bài viết liên quan