HomeQuản lýC&B / Bảo hiểm / LuậtĐề xuất điều chỉnh lương hưu, trợ cấp hàng tháng mới nhất

Đề xuất điều chỉnh lương hưu, trợ cấp hàng tháng mới nhất

Có 8 nhóm đối tượng sẽ được đề nghị điều chỉnh lương hưu tăng 15%, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng kể từ ngày 01/01/2022.

Cụ thể mới đây, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đệ tờ trình Chính phủ về dự thảo nghị định về việc điều chỉnh tăng 15% lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng cho 8 nhóm đối tượng sau kể từ ngày 01/01/2022.

Đối tượng được điều chỉnh, lương hưu trợ cấp hàng tháng là: Cán bộ cấp xã, phường; người hoạt động không chuyên trách cấp xã; công nhân cao su; người hưởng trợ cấp mất sức lao động; người hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; bộ đội, công an đã tham gia kháng chiến chống Mỹ xuất ngũ về địa phương.

Đề xuất điều chỉnh lương hưu, trợ cấp hàng tháng mới nhất

Nghị định được xây dựng và ban hành mục tiêu cụ thể hóa các quy định của Điều 57 Luật Bảo hiểm xã hội; ngoài ra, kết hợp xử lý vấn đề lương hưu với người nghỉ hưu thời điểm trước năm 1995.

>> Xem thêm: Những quyền lợi khi tham gia Bảo hiểm xã hội mọi người cần biết

Về đối tượng điều chỉnh lương hưu, trợ cấp có 2 phương án được đưa ra:

  • Phương án 1: Chỉ điều chỉnh chung với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng (không điều chỉnh riêng đối với các nhóm hưởng lương hưu, trợ cấp trước ngày 1/1/1995).
  • Phương án 2: Ngoài những đối tượng là người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng trước thời điểm điều chỉnh thì điều chỉnh bổ sung đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp trước ngày 1/1/1995 mà sau khi điều chỉnh theo mức chung có lương hưu, trợ cấp dưới 2,5 triệu đồng/tháng.

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang đề xuất thực hiện phương án 2.

Về mức điều chỉnh, đề xuất 2 phương án về mức điều chỉnh: Mức điều chỉnh 15% và mức điều chỉnh 11%.

Cụ thể, thực hiện quy định tại Điều 57 Luật Bảo hiểm xã hội, đồng thời căn cứ đánh giá tác động của Nghị định, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thấy rằng, việc thực hiện điều chỉnh lương hưu từ ngày 1/1/2022 với mức điều chỉnh 15% sẽ có khả năng tạo tác động tích cực về mặt kinh tế và xã hội đối với những người đang hưởng lương hưu, trợ cấp.

Mặc dù với phương án 1 này thì kinh phí để thực hiện điều chỉnh lương hưu tăng hơn so với phương án 2. Thế nhưng, dựa trên cơ sở thực hiện mức điều chỉnh 15% của phương án 1 thì giúp làm giảm số người hưởng lương hưu trước ngày 1/1/1995 mà có mức lương hưu, trợ cấp dưới 2,5 triệu đồng/người/tháng; cho nên cũng sẽ làm giảm số tiền do ngân sách nhà nước phải chi để điều chỉnh đối với người có mức lương hưu, trợ cấp dưới 2,5 triệu đồng/người/tháng .

Bởi vậy, mức điều chỉnh tăng 15% theo phương án 1 được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất thực hiện.

Nếu đề xuất này được thông qua thì từ ngày 1/1/2022, 8 nhóm đối tượng nêu trên sẽ được điều chỉnh lương hưu, mức trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng tăng thêm 15% so với thời điểm tháng 12/2021.

Người hưởng lương hưu, trợ cấp trước ngày 1/1/1995 có mức thấp cũng sẽ được điều lương hưu, trợ cấp bù thêm để đạt 2,5 triệu đồng một tháng. Cụ thể, người hưởng mà có mức thấp hơn 2,3 triệu đồng thì tăng thêm 200.000 đồng/tháng; nếu mức hưởng dao động từ 2,3 đến dưới 2,5 triệu đồng thì điều chỉnh sao cho đủ 2,5 triệu đồng.

Số đối tượng được điều chỉnh từ nguồn ngân sách nhà nước chi trả ước tính là 878.156 người, và dự kiến kinh phí tăng thêm trong năm 2022 là 6.319 tỉ đồng; số đối tượng được điều chỉnh từ nguồn quỹ BHXH chi trả ước là 2.179.897 người, dự kiến kinh phí tăng thêm trong năm 2022 là 20.591 tỉ đồng.

>> Tham khảo: Phần mềm quản lý nhân sự, tiền lương, Bảo hiểm xã hội
>> Tin liên quan: Những điều cần biết về chế độ bảo hiểm xã hội năm 2021

 

Bài viết liên quan