HomeQuản lýC&B / Bảo hiểm / LuậtNhững điều cần biết về chế độ bảo hiểm xã hội năm 2021

Những điều cần biết về chế độ bảo hiểm xã hội năm 2021

Tham gia bảo hiểm xã hội đã trở thành một phần quan trọng tất yếu của cuộc sống nhiều công dân. Tuy nhiên, hầu hết mọi người vẫn chưa nắm được chế độ bảo hiểm xã hội cũng như quyền lợi liên quan. Sau đây, bài viết sẽ cung cấp thông tin mới nhất về chế độ bảo hiểm xã hội 2021.

Những điều cần biết về chế độ bảo hiểm xã hội năm 2021

1. Kiến thức chung về bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội là giải pháp thay thế hay bù đắp một phần thu nhập cho đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội là người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập trong các trường hợp: ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thai sản, hoặc hết tuổi lao động, hoặc chết. Mức chi trả sẽ dựa trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội.

  • Chế độ bảo hiểm xã hội:

Theo Điều 4 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì chế độ bảo hiểm bao gồm:

– Bảo hiểm xã hội bắt buộc có các chế độ sau đây: Ốm đau; Thai sản; Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Hưu trí; Tử Tuất.

NLĐ tham gia BHXH bắt buộc được giải quyết các chế độ ốm đau, thai sản, hưu trí, tử tuất, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp khi đáp ứng đủ các điều kiện tương ứng theo quy định của pháp luật.

– Bảo hiểm xã hội tự nguyện có các chế độ sau đây: Hưu trí; Tử tuất.

  • Quyền lợi khi tham gia BHXH:

Khi tham gia bảo hiểm xã hội, NLĐ sẽ được hưởng những quyền lợi và chế độ theo Luật Bảo hiểm xã hội như sau:

– Được cấp và quản lý sổ BHXH; được nhận lại sổ khi không còn làm việc.

– Hưởng lương hưu và các khoản trợ cấp theo các hình thức: nhận trực tiếp tại cơ quan BHXH hoặc tổ chức dịch vụ được ủy quyền; nhận thông qua tài khoản tiền gửi của NLĐ; hay nhận qua công ty, tổ chức nơi NLĐ làm việc trước đó.

– Hưởng bảo hiểm y tế trong các trường hợp: đang hưởng lương hưu, nghỉ việc hưởng trợ cấp thai sản, nhận con nuôi, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hay trợ cấp ốm đau.

– Chủ động đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động và được thanh toán chi phí giám định y khoa nếu đủ điều kiện hưởng BHXH.

– Ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp BHXH cho người khác.

– Được cung cấp thông tin về đóng BHXH theo định kỳ; yêu cầu người sử dụng lao động cung cấp thông tin về việc đóng và quyền được hưởng các chế độ của BHXH.

– Người tham gia được khiếu nại, tố cáo và khởi kiện BHXH theo quy định pháp luật.

>> Tham khảo: Thủ tục đăng ký bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp năm 2021

2. Điểm mới trong chế độ bảo hiểm xã hội năm 2021

  • Người lao động tạm dừng đóng 6 tháng vào quỹ hưu trí, tử tuất

Theo quy định thì hàng tháng người lao động phải đóng bảo hiểm với tỷ lệ đóng tính trên mức tiền lương tháng của người lao động. Cụ thể các mức như sau:

– 8% đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất;

– 1% đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp;

– 1,5% đóng vào quỹ bảo hiểm y tế.

Tuy nhiên, căn cứ điểm 2, mục II của Nghị quyết 68/NQ-CP có hiệu lực từ ngày 01/7/2021 nhằm hỗ trợ giảm bớt khó khăn do dịch bệnh Covid-19 gây ra, Chính phủ thống nhất tạm dừng việc đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất với đối tượng người lao động như sau:

– Tạm dừng đóng 06 tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

– Trường hợp đã tạm dừng theo Nghị quyết 42 và Nghị quyết 154 (năm 2020) thì người lao động vẫn được tiếp tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, tuy nhiên, tổng thời gian tạm dừng không quá 12 tháng.

  • Doanh nghiệp đóng 0% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Theo quy định, người sử dụng lao động hàng tháng đang phải đóng bảo hiểm với các mức cụ thể như sau:

– 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất;

– 3% vào quỹ ốm đau thai sản;

– 1% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

– 1% vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp;

– 3% vào quỹ bảo hiểm y tế.

Chính thức từ ngày 01/7/2021 đến hết 30/6/2022, người sử dụng lao động sẽ không bắt buộc phải nộp tiền vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trong khi mức đóng trước đó là 1% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH.

Lưu ý, điều kiện để người lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất là đáp ứng điều kiện sau: Đang làm việc trong doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của Covid-19 mà phải giảm từ 15% số lao động tham gia BHXH trở lên so với thời điểm tháng 04/2021.

  • NLĐ được nhận 2 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH cùng lúc

Vừa qua, Công văn 1806/BHXH-TCKT do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành đã nêu rõ, sẽ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp tháng 7 và tháng 8 cùng một kỳ chi trả.

Điều này có nghĩa là ngay trong đầu tháng 7, người lao động khi nhận lương hưu, trợ cấp BHXH sẽ được nhận luôn số tiền của cả tháng 7 và tháng 8. Chính sách này được áp dụng nhằm giảm tình trạng tập trung đông người, phòng chống dịch Covid-19.

>> Tham khảo: Phần mềm quản lý nhân sự, lương, bảo hiểm xã hội tốt nhất
>> Tin liên quan: Điều kiện hưởng và cách tính bảo hiểm thất nghiệp mới nhất năm 2021

 

Bài viết liên quan