HomeKiến thức chungChuyện nghềGiám đốc nhân sự là gì? Công việc của giám đốc nhân sự

Giám đốc nhân sự là gì? Công việc của giám đốc nhân sự

Giám đốc nhân sự (HR Director) là chức danh thường thấy chủ yếu ở những tập đoàn đa quốc gia hay trong các công ty có quy mô lớn. Vai trò chủ yếu của người này là đảm bảo hoạt động quản trị nhân sự trong doanh nghiệp được diễn ra thông suốt, hiệu quả, hỗ trợ phục vụ mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp. Sau đây là những mô tả chi tiết về công việc của Giám đốc nhân sự ở những doanh nghiệp này.

Giám đốc nhân sự (HR Director) là chức danh thường thấy chủ yếu ở những tập đoàn đa quốc gia hay trong các công ty có quy mô lớn.

1. Giám đốc nhân sự là gì?

Giám đốc nhân sự (HR Director) là người chịu trách nhiệm về việc lên kế hoạch và triển khai các công việc liên quan đến nhân sự tổng thể của công ty. Đồng thời, theo dõi, kiểm soát các số liệu, báo cáo liên quan tới hoạt động tuyển dụng, đào tạo – phát triển nhân lực, chính sách đại ngộ, và đề ra quy chế thưởng phạt cho người lao động của công ty.

2. Công việc của giám đốc nhân sự

Công việc chính của người đứng đầu bộ phận nhân sự là thực hiện chức năng chuyên môn, và các nhiệm vụ khác về nhân sự mà Ban quản trị ủy nhiệm. Ngoài ra, còn phải hiểu rõ ngành nghề của doanh nghiệp, để đề xuất ý kiến liên quan đến công tác tuyển dụng, bổ nhiệm nhân sự/ phòng ban mới phù hợp với xu thế kinh doanh hiện đại, tăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Dưới đây là các công việc cụ thể giám đốc nhân sự cần làm:

 • Lập kế hoạch/ chiến lược nhân sự: Giám đốc nhân sự là người chịu trách nhiệm đưa ra các kế hoạch/ chiến lược nhân sự tổng thể cả trong ngắn hạn và dài hạn cho doanh nghiệp; đồng thời, trình bày kế hoạch đó với Ban quản trị và toàn thể công ty.
 • Điều phối, quản lý, đảm bảo nhân sự cho các vị trí công việc: Trong quá trình thực hiện, để tối đa hóa phát triển tiềm lực của con người, giám đốc nhân sự thực hiện quản lý đội nhóm, các phòng ban thuộc bộ phận Nhân sự của doanh nghiệp; sao cho các quyền lợi nhân sự và vị trí trong doanh nghiệp là đủ để cả bộ máy được vận hành tốt. (Tham khảo: Các cách quản lý nguồn nhân lực hiệu quả)
 • Phân tích và sắp xếp các số liệu: Cụ thể, số liệu ở đây chính là số đo về KPIs liên quan đến nhân sự như: đánh giá năng lực nhân sự, chỉ tiêu tuyển dụng, tỷ lệ nghỉ việc, các chỉ tiêu thuộc chính sách sách nhân sự tương ứng với kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp. Dù là người tổng hợp và bao quát mọi việc, tuy nhiên nếu cần thiết các HR Director vẫn phải sát sao tiểu tiết công việc của chuyên viên nhân sự, kết hợp với họ để thực hiện tốt các nhiệm vụ phân tích và đánh giá.
 • Xử lý công việc liên quan: Theo dõi và tìm ra những điểm hạn chế, về nhân sự trong doanh nghiệp như: số lượng nhân sự không đủ, nhân sự thiếu năng lực, thiếu kiến thức hay thái độ làm việc chưa đúng mực… Từ đó, chịu trách vấn đề về các vấn đề này, cũng như làm tăng sự thỏa mãn của nhân sự khi làm việc tại doanh nghiệp.

KPIs công việc của Giám đốc nhân sự:

 • Tổng số CV nhận được/ đợt tuyển dụng;
 • Tỷ lệ ứng viên đạt yêu cầu tuyển dụng;
 • Thời gian tối đa để tuyển nhân viên;
 • Tỷ lệ % ứng viên/ chi phí bỏ ra cho hoạt động tuyển dụng;
 • Chỉ số hiệu quả từ các nguồn tuyển dụng;
 • Mức thu nhập giờ của làm việc trung bình;
 • Tỉ lệ chi phí lương;
 • Báo cáo an toàn lao động;
 • Tỷ lệ nhân viên đạt kết quả đào tạo;
 • Tỷ lệ vòng quay và tỷ lệ vòng đời nhân viên;
 • Tuổi trung bình của nguồn lực lao động.

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp ngành học liên quan tới Nhân lực, Quản trị và các ngành liên quan khác.
 • Tích lũy tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Quản trị Nhân sự với các vị trí tương đương Trưởng phòng Tuyển dụng, Trưởng phòng Đào tạo & Phát triển hay Giám đốc Nhân sự…
 • Có khả năng lãnh đạo, dẫn dắt đội nhóm; khả năng thuyết trình tốt.
 • Có kinh nghiệm trong triển khai, đảm bảo các chiến lược, kế hoạch Nhân sự (chiến lược Nhân sự, kế hoạch Đào tạo, Chính sách – Quy chế lương thưởng trong doanh nghiệp).
 • Am hiểu về văn hóa doanh nghiệp và yêu thích công việc liên quan đến con người.
 • Kinh nghiệm trong giải quyết các vấn đề nội bộ (khủng hoảng), khả năng làm việc 1-1 tốt.
 • Nhạy bén trong việc nắm bắt xu thế kinh doanh để tuyển dụng, bổ nhiệm các nhân sự mới, phù hợp với điểm khuyết thiếu của doanh nghiệp.

>> Xem thêm: Các Giám đốc nhân sự sử dụng phần mềm quản lý nhân sự nào?
>> Bài liên quan: Chi tiết công việc của bộ phận nhân sự gồm những gì?

 

Bài viết liên quan