HomeQuản lýC&B / Bảo hiểm / LuậtLao động thử việc có đóng bảo hiểm không?

Lao động thử việc có đóng bảo hiểm không?

Những điểm mới của Bộ luật Lao động năm 2019 chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 được rất nhiều người quan tâm, trong đó, có nội dung thay đổi liên quan đến thử việc của người lao động. Vậy từ năm nay, lao động thử việc có được đóng bảo hiểm không, hãy cùng đi tìm hiểu qua bài viết sau đây.

1. Quy định mới về hợp đồng thử việc

Từ ngày 01/01/2021, theo quy định mới nội dung về thử việc có sự thay đổi đáng kể, cụ thể: Người sử dụng lao động và người lao động (NLĐ) có thể thỏa thuận nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao động, hoặc thỏa thuận về thử việc bằng giao kết hợp đồng thử việc. (Điều 24 Bộ luật Lao động năm 2019)

Như vậy, thay vì chỉ được ký hợp đồng thử việc khi có thỏa thuận về việc làm thử, thì từ giờ trở đi, các bên có thể thỏa thuận nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng thử việc. Nghĩa là nội dung về thử việc có thể được ghi nhận thông qua hợp đồng thử việc hoặc hợp đồng lao động. 

>> Quy định về thời gian thử việc tối đa của người lao động

Ngoài ra, khoản 3 Điều 24 Bộ luật Lao động năm 2019 nêu rõ, không áp dụng thử việc đối với NLĐ giao kết hợp đồng lao động có thời hạn dưới 01 tháng. Vì vậy, nội dung thử việc chỉ áp dụng đối với trường hợp hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên.

Lao động thử việc có đóng bảo hiểm không?

2. Từ 2021, người lao động thử việc được đóng bảo hiểm xã hội?

Như quy định của luật mới, việc cho phép người lao động có thể thực hiện hình thức giao kết theo hợp đồng thử việc hoặc hợp đồng lao động, sẽ tác động đến việc đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian thử việc của người lao động. Bởi lẽ, người làm việc có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên theo hợp đồng lao động là đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014).

Theo phân tích ở trên, quy định thử việc chỉ áp dụng đối với hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ trên 01 tháng. Do vậy, nếu người sử dụng lao động và người lao động có thỏa thuận về nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao động, thì người lao động sẽ trở thành đối tượng được tham gia bảo hiểm xã hội. Khi đó, thời gian thử việc của người lao động sẽ được tính vào thời gian hưởng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Vừa rồi là những phân tích về việc đóng bảo hiểm xã hội áp dụng từ 01/01/2021, đối với người lao động thử việc. Theo quy định về nội dung của hợp đồng thử việc tại Điều 24 Bộ luật Lao động 2019 thì không đề cập đến nội dung về bảo hiểm. Nhưng do hợp đồng thử việc và hợp đồng lao động có sự khác biệt về nội dung giao kết (không yêu cầu buộc phải có nội dung về bảo hiểm, cho nên người lao động thử việc ký hợp đồng thử việc sẽ không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trong thời gian thử việc.

Tóm lại, từ năm 2021 trở đi, người lao động thử việc sẽ được đóng bảo hiểm xã hội nếu có nội dung thử việc được thỏa thuận ghi trong hợp đồng lao động.

>> Tham khảo: Phần mềm quản lý nhân sự, tiền lương, Bảo hiểm xã hội
>> Xem thêm: Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định năm 2021

 

Bài viết liên quan