HomeChưa được phân loạiLương 3P – Hệ thống lương thu hút nhân tài cho doanh nghiệp

Lương 3P – Hệ thống lương thu hút nhân tài cho doanh nghiệp

Hệ thống lương 3P đang được ứng dụng rộng rãi trong nhiều mô hình doanh nghiệp. Việc xây dựng hệ thống lương nhằm đảm bảo sự công bằng cho nhân sự, thu hút và giữ chân nhân tài cho doanh nghiệp. Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về hệ thống lương 3P doanh nghiệp.

1. Khái niệm lương 3P

Lương 3P được hiểu là cách thức trả lương dựa trên 3 yếu tố quan trọng như sau:

 • P1 (Pay for Position): Hình thức trả lương theo vị trí công việc cho từng nhân viên cùng cấp bậc giống nhau.
 • P2 (Pay for Person): Hình thức trả lương theo năng lực tương ứng của người giữ vị trí công việc. Mức lương sẽ được doanh nghiệp chi trả dựa trên bảng đánh giá năng lực của mỗi nhân viên đó.
 • P3 (Pay for Performance): Hình thức trả lương theo kết quả nhân viên đạt được. Mức lương này sẽ được doanh nghiệp chi trả dựa trên hiệu suất công việc và những lợi ích mang lại cho công ty.

2. Cách triển khai hệ thống lương 3P cho doanh nghiệp thu hút nhân tài

Để xây dựng và triển khai hệ thống lương doanh nghiệp hiệu quả cần tuân thủ theo 5 bước như sau:

Bước 1: Thực hiện chuẩn hóa chức danh và cơ cấu tổ chức

Hiện nay, doanh nghiệp cần xây dựng bộ định chuẩn chức danh để tạo hệ thống theo các vị trí như:

 • Định hướng và xây dựng chiến lược kinh doanh.
 • Dựa trên chuỗi giá trị của doanh nghiệp để chuẩn hóa cơ cấu tổ chức.
 • Thực hiện chuẩn hóa hệ thống chức danh, mô tả công việc, giá trị công việc dựa trên cơ sở phân bổ các chức năng của doanh nghiệp.
 • Trả lương theo vị trí chức danh và cấp bậc lương.

Lương 3P - Hệ thống lương thu hút nhân tài cho doanh nghiệp

Bước 2: Xây dựng bảng đánh giá năng lực nhân viên

Đặt ra các chỉ tiêu, xây dựng khung lương P2 chính xác và minh bạch nhất cho nhân viên. Cụ thể:

 • Xây dựng từ điển năng lực
 • Xây dựng mức lương và khung năng lực tương ứng cho từng vị trí.
 • Phần đánh giá năng lực cá nhân dựa trên bảng năng lực của từng vị trí.
 • Tổng hợp kết quả đánh giá, chọn lọc đầu vào cho kế hoạch đào tạo, chiến lược nhân sự và trả lương 3P cho người lao động.

Bước 3: Bảng đánh giá KPI công việc cho nhân viên

Hệ thống xây dựng bảng đánh giá KPI công việc bao gồm:

 • Xây dựng mục tiêu chiến lược cho doanh nghiệp
 • Phân chia mục tiêu con, sau đó xây dựng KPI xuống các cấp độ phù hợp
 • Lập công thức tính lương, thưởng dựa trên KPI đạt được.
 • Đánh giá hiệu suất làm việc định kỳ (tháng/quý).

Trả lương dựa trên hiệu quả công việc của nhân viên là một quá trình không hề đơn giản. Việc này đòi hỏi sự phối hợp giữa các trưởng bộ phận, kế hoạch,… Nhưng nếu làm được, doanh nghiệp sẽ nắm lợi thế trong việc thu hút và cạnh tranh nhân tài với các doanh nghiệp khác.

Bước 4: Xây dựng cấp bậc dải lương theo vị trí

Hệ thống lương doanh nghiệp sau khi được chuẩn hóa 3 bước trên sẽ được xây dựng cấp bậc lương như sau:

 • Giá trị công việc
 • Tiêu chí đánh giá giá trị công việc
 • Xây dựng cấp bậc, dải lương cụ thể
 • Thể hiện quy chế lương, thưởng.

Bước 5: Ứng dụng và điều chỉnh

Doanh nghiệp triển khai hệ thống tính lương 3P và thực hiện điều chỉnh nếu cần thiết. Trong quá trình điều chỉnh, lãnh đạo cần phải công tư phân minh với từng bộ phận, từng cá nhân.

Như vậy, bài viết này đã cung cấp cho bạn đọc hiểu thêm về lương 3P, cách triển khai hệ thống lương 3P để thu hút nhân tài cho doanh nghiệp. Ngoài ra, doanh nghiệp cần ứng dụng thêm phần mềm quản lý nhân sự – tiền lương để dễ dàng quản lý và phát triển nhân sự hơn trong thời đại công nghệ số.

>>> Xem thêm: Mô hình quản lý nhân sự hiện đại nhất hiện nay.

Bài viết liên quan