HomeQuản lýC&B / Bảo hiểm / LuậtMẫu bảng chấm công làm thêm giờ theo Thông tư 107

Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ theo Thông tư 107

Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ dùng để theo dõi ngày công thực tế làm thêm ngoài giờ, nhằm tạo căn cứ tính thời gian nghỉ bù hoặc thanh toán cho người lao động tại các doanh nghiệp. Dưới đây, bài viết sẽ đề cập tới hướng dẫn cách lập bảng chấm công làm thêm giờ theo Thông tư 107/2017/TT-BTC.

Thông tư 107/2017/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành ngày 10/10/2017 và có hiệu lực kể từ ngày 24/11/2017, hướng dẫn cho chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp. Cụ thể, nội dung đề cập tới các vấn đề sau đây:

– Danh mục hệ thống tài khoản và phương pháp hạch toán tài khoản kế toán;
– Danh mục biểu mẫu và phương pháp lập chứng từ kế toán bắt buộc;
– Danh mục mẫu báo cáo, phương pháp lập và trình bày BCTC, báo cáo quyết toán ngân sách của các đơn vị quy định tại Điều 2 của Thông tư này.
– Danh mục mẫu sổ và phương pháp lập sổ kế toán.

Trong đó, tại danh mục mẫu báo cáo có dẫn mẫu bảng chấm công làm thêm giờ, mục đích theo dõi ngày công thực tế người lao động (NLĐ) làm thêm ngoài giờ, từ đó, có căn cứ tính thời gian nghỉ bù hoặc thanh toán cho NLĐ trong đơn vị.  

Làm thêm giờ là nội dung thỏa thuận trong công việc giữa người sử dụng lao động và NLĐ, được quy định trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc theo nội quy lao động. Số giờ NLĐ làm thêm theo quy định pháp luật là không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày; không quá 30 giờ trong 01 tháng và tổng số giờ làm thêm không quá 200 giờ trong 1 năm. 

>> Xem thêm: Hướng dẫn cách tính tiền lương làm thêm giờ đầy đủ nhất

Các doanh nghiệp cần phải có kế hoạch, đồng thời tổ chức và theo dõi chặt chẽ hoạt động làm thêm giờ trong doanh nghiệp mình. Ngoài quy định bắt buộc tại nội quy lao động, thỏa ước lao động thì khi phát làm thêm giờ thực thế phải có các chứng từ sau:

– Phiếu đăng ký làm thêm giờ (do NLĐ ghi);
– Bảng chấm công làm thêm giờ;
– Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ;

Sau đây, sẽ là hướng dẫn lập và cách ghi bảng chấm công làm thêm giờ mới nhất, để bạn đọc có thể nắm được. (Xem và tải bảng chấm công làm thêm giờ theo thông tư 107 TẠI ĐÂY)

Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ theo Thông tư 107

Cách lập bảng chấm công làm thêm giờ theo thông tư 107

– Mỗi bộ phận (tổ, nhóm, phòng, ban,…) trong doanh nghiệp, khi NLĐ có phát sinh làm thêm ngoài giờ làm việc quy định thì phải tiến hành lập bảng chấm công làm thêm giờ. Cách ghi như sau:

+ Cột A, B: Ghi số thứ tự (STT), họ và tên của người làm việc thêm giờ trong bộ phận công tác.

+ Tại cột 1 >> cột 31: Ghi số giờ làm thêm của các ngày trong tháng (Từ giờ… đến giờ…), điền từ ngày 01 đến ngày cuối cùng của tháng.

+ Cột 32: Ghi tổng số giờ làm thêm của các ngày thường trong tháng.

+ Cột 33: Ghi tổng số giờ làm thêm của các ngày nghỉ thứ bảy, chủ nhật.

+ Cột 34: Ghi tổng số giờ làm thêm trong các ngày lễ, Tết.

+ Cột 35: Ghi tổng số giờ NLĐ làm thêm vào buổi tối mà không thuộc ca làm việc của người lao động (tính theo quy định của pháp luật).

– Đều đặn mỗi ngày, tổ trưởng (tổ, nhóm, phòng ban,…) hoặc người được uỷ quyền sẽ căn cứ vào số giờ NLĐ làm thêm thực tế dựa trên yêu cầu công việc của bộ phận, để chấm công giờ làm thêm cho từng người trong ngày. Tiếp theo đó, người này ghi chép lại thời gian vào các cột từ 1 đến 31 với các ký hiệu quy định trong chứng từ.

– Tới ngày cuối tháng, người chấm công phụ trách bộ phận có NLĐ làm thêm sẽ ký rồi gửi Giám đốc hoặc người được uỷ quyền duyệt vào bảng chấm công làm thêm giờ theo thông tư 107 và chuyển bảng chấm công cùng các chứng từ liên quan tới bộ phận kế toán đối chiếu, xem xét quy ra công để làm thanh toán (áp dụng trường hợp thanh toán tiền).

– Căn cứ vào các ký hiệu chấm công của từng người, Kế toán lương tính ra số công theo từng loại tương ứng để ghi vào các cột 32, 33, 34, 35.

>> Tham khảo: Các tiêu chí để lựa chọn một phần mềm chấm công tính lương tốt
>>
Phần mềm quản lý nhân sự, tiền lương cho các doanh nghiệp

 

Bài viết liên quan