HomeQuản lýC&B / Bảo hiểm / LuậtQuy định về lương theo sản phẩm và cách tính lương sản phẩm

Quy định về lương theo sản phẩm và cách tính lương sản phẩm

Trong quan hệ lao động, vấn đề liên quan đến tiền lương luôn được nhiều người quan tâm. Trong bài viết này, hãy cùng tìm hiểu kiến thức về lương sản phẩm cũng như cách tính lương theo sản phẩm theo quy định của pháp luật.

Tiền lương là khoản tiền thù lao người sử dụng lao động phải trả cho người lao động căn cứ vào năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc cũng như điều kiện lao động họ tham gia. Nó được xác định dựa theo thỏa thuận hợp pháp giữa hai bên, quy định cụ thể trong hợp đồng lao động hoặc theo quy định pháp luật.

1. Lương theo sản phẩm là gì?

Lương theo sản phẩm (tiếng Anh là “Payment by Results”), là hình thức trả lương mà người sử dụng lao động (NSDLĐ) thực hiện cho người lao động (NLĐ) căn cứ vào số lượng, chất lượng sản phẩm mà NSDLĐ yêu cầu NLĐ làm ra theo đơn giá sản phẩm được giao. Tiền lương theo sản phẩm NLĐ nhận được sẽ phụ thuộc trực tiếp vào số lượng sản phẩm hợp lệ họ đã sản xuất ra và được NSDLĐ chấp thuận.

Điều kiện bắt buộc để thực hiện trả lương theo sản phẩm là NSDLĐ phải xây dựng định mức khoán sản phẩm cho NLĐ trong một đơn vị thời gian nhất định, cũng như xác định đơn giá tiền lương trên một đơn vị sản phẩm. Đơn giá càng cao thì tiền lương của NLĐ càng cao.

Tiền lương theo sản phẩm cũng được trả theo định kỳ thời gian, có thể theo ngày, tháng hoặc năm, thông thường là được trả theo tháng làm việc của NLĐ.

>>> Cách ghi sổ kế toán tổng hợp hiệu quả

2. Quy định về cách tính và trả lương theo sản phẩm

– Cách tính tiền lương theo sản phẩm trực tiếp cá nhân thực hiện:

Lương sản phẩm = Số lượng sản phẩm hoàn thành x Đơn giá sản phẩm

Trong đó: Đơn giá sản phẩm là giá tiền tính trên một đơn vị sản phẩm.

– Cách tính tiền lương theo sản phẩm tập thể:

Lương theo sản phẩm = Số lượng sản phẩm hoàn thành chung của tập thể x Đơn giá.

– Cách tính tiền lương theo sản phẩm gián tiếp:

Tiền lương theo sản phẩm gián tiếp = Đơn giá sản phẩm phục vụ x Số sản phẩm mà công nhân chính đạt được.

– Cách tính ương theo sản phẩm có thưởng:

Lương theo sản phẩm có thưởng = Lương sản phẩm + [(% tiền thưởng so với sản phẩm cho 1% hoàn thành vượt mức sản lượng x % hoàn thành vượt mức sản lượng)/100 x Lương sản phẩm]

*** Đối với NLĐ hưởng lương theo sản phẩm, được trả lương khi làm việc thêm ngoài thời giờ để tăng số lượng, khối lượng sản phẩm ngoài định mức lao động theo thỏa thuận với NSDLĐ, được tính theo công thức sau:

Tiền lương làm thêm giờ = Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 150%, hoặc 200%, hoặc 300% x Số sản phẩm làm thêm

Trong đó: Mức 150% áp dụng đối với sản phẩm làm thêm vào ngày thường; Mức 200% áp dụng đối với sản phẩm làm thêm vào ngày nghỉ hằng tuần; Mức 300% áp dụng đối với sản phẩm làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương.

Như vậy, lương theo sản phẩm trong trường hợp làm thêm giờ sẽ bằng tổng của lương theo sản phẩm chính và tiền lương làm thêm giờ.

– Đối với NLĐ hưởng lương theo sản phẩm, cách tính tiền lương làm việc vào ban đêm như sau:

Tiền lương làm việc vào ban đêm = Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường + Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 30% x Số giờ làm việc vào ban đêm

– Đối với NLĐ hưởng lương theo sản phẩm, tiền làm thêm giờ vào ban đêm được tính theo công thức sau:

Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm = Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300% + Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 30% + 20% x Đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương x Số sản phẩm làm thêm vào ban đêm

Theo Điều 97 Bộ luật lao động 2019 quy định về kỳ hạn trả lương đối với NLĐ hưởng lương sản phẩm thì NLĐ sẽ được trả tiền lương bằng tiền mặt hoặc qua tài khoản cá nhân của NLĐ được mở tại ngân hàng. Nếu trả lương qua tài khoản cá nhân của NLĐ được mở tại ngân hàng thì NSDLĐ sẽ phải trả thêm các loại phí liên quan đến việc mở tài khoản và chuyển tiền lương.

Tóm lại, dù trả lương theo hình thức nào, thì NSDLĐ cũng phải đảm bảo tuân theo các nguyên tắc của luật lao động, đáp ứng đầy đủ được quyền và lợi ích cho NLĐ.

>>> Các tiêu chí để lựa chọn một phần mềm chấm công tốt

>>> Phần mềm quản lý Nhân sự – Tiền lương BRAVO

Bài viết liên quan

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO là một đơn vị chuyên kinh doanh trong lĩnh vực phần mềm Quản trị doanh nghiệp (ERP) và Quản trị tài chính – kế toán dành cho các Doanh nghiệp vừa và lớn.

DMCA.com Protection Status

🏢 VP Hà Nội: Tầng 7, tòa nhà 311 – 313 Trường Chinh, Thanh Xuân.
📞 Tel: 024 3776 2472
🏢 VP Đà Nẵng: Tầng 3, 466 Nguyễn Hữu Thọ, Cẩm Lệ.
📞 Tel: 0236 363 3733
🏢 VP Tp. HCM: Lầu 2, 116-118 Ng.Thị Minh Khai, P.6, Q.3.
📞 Tel: 028 3930 3352