HomeKiến thức chungTin nhà tuyển dụngXây dựng văn hóa doanh nghiệp sáng tạo, bền vững

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp sáng tạo, bền vững

Văn hóa doanh nghiệp là tài sản vô hình của mỗi doanh nghiệp. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp là yêu cầu tất yếu của chính sách phát triển thương hiệu, bởi qua đó sẽ tạo dựng và thúc đẩy việc quảng bá thương hiệu doanh nghiệp một cách tốt nhất.

Trong doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp có quy mô lớn, sự khác nhau về trình độ chuyên môn, văn hóa, nhận thức, quan hệ xã hội, vùng miền địa lý, tính cách cá nhân… đã làm hình thành lên một môi trường làm việc đa dạng, phức tạp.

Đi cùng sự phát triển của nền kinh tế thị trường và xu hướng toàn cầu hóa, các doanh nghiệp buộc phải liên tục tìm tòi sáng tạo cái mới, và thay đổi cho phù hợp với thực tế để tồn tại và phát triển. Vậy làm sao để doanh nghiệp trở thành nơi tập hợp, phát huy mọi nguồn lực từ con người, huy động giá trị nguồn lực con người đơn lẻ góp phần vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Hãy cùng tìm hiểu việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp sáng tạo đã được nhiều đơn vị lớn áp dụng thành công.

1. Văn hóa doanh nghiệp là gì?

Hiện có khoảng trên 300 định nghĩa khác nhau xung quanh khái niệm này. Mỗi nền văn hóa khác nhau có các định nghĩa khác nhau, tại mỗi doanh nghiệp, cách nhìn nhận về văn hóa doanh nghiệp cũng không giống nhau.

Song, tổng thể chung, mọi định nghĩa đều coi văn hóa doanh nghiệp là toàn bộ các giá trị văn hóa được xây dựng trong suốt quá trình tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Nó ảnh hưởng, chi phối tình cảm, tạo dựng suy nghĩ và hành vi của mọi thành viên của doanh nghiệp; tạo nên điểm khác biệt giữa doanh nghiệp này và doanh nghiệp kia. Đó được coi là truyền thống riêng của mỗi doanh nghiệp.

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp sáng tạo, bền vững

Văn hóa doanh nghiệp, bắt nguồn từ những giá trị, là tinh thần doanh nghiệp và quan điểm giá trị của doanh nghiệp. Văn hóa có cả biểu hiện hữu hình và vô hình. Những biểu hiện rất dễ quan sát, đó là lớp bề mặt của văn hóa hữu hình, còn phần lõi có ảnh hưởng sâu và mạnh hơn rất nhiều thì vô hình. Chẳng hạn như:

 • Biểu hiện hữu hình – lớp bề mặt nổi của văn hóa doanh nghiệp (đồng phục; cảnh quan văn phòng/ môi trường làm việc; lợi ích; chế độ khen thưởng; các mối quan hệ; công việc; …);
 • Biểu hiện vô hình phần lõi, các giá trị ẩn bên trong (quy tắc ứng xử; thái độ, niềm tin; các giá trị riêng; …).

Văn hóa doanh nghiệp thể hiện ở nhiều cấp độ khác nhau, dễ thấy nhất là ngay trong công việc hàng ngày, ngôn ngữ khi giao tiếp với đồng nghiệp, đối tác, khách hàng, các thủ tục hành chính…

Văn hóa doanh nghiệp có vai trò quan trọng, quyết định sự trường tồn của doanh nghiệp. Nó giúp doanh nghiệp trường tồn vượt xa cuộc đời của những người sáng lập. Vậy, làm thế nào để xây dựng văn hóa doanh nghiệp một cách sáng tạo, hiệu quả? 

>> Xem thêm: Xây dựng quy trình làm việc giữa các phòng ban

 1. Cách xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Văn hóa doanh nghiệp có vô vàn hình thức thể hiện, song muốn xây dựng văn hóa trong mỗi doanh nghiệp không thể nhanh chóng thực hiện trong ngày một ngày hai mà thành. Nó có thể là một chặng đường kéo dài hàng thập kỷ.

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp = Thiết lập chuẩn mực + Tạo thói quen

Mô hình xây dựng được văn hóa doanh nghiệp

Thực tế, văn hóa tồn tại một cách khách quan. Và tương tự, doanh nghiệp nào cũng có văn hoá của riêng mình. Vấn đề ở đây là việc văn hoá được thể hiện như thế nào, các doanh nghiệp đã tìm ra những giá trị tốt để phát huy hay như phát hiện những giá trị chưa tốt để thay đổi hay chưa? Văn hóa doanh nghiệp bắt nguồn từ những điều nhỏ nhất, cụ thể, không chung chung.

Xây dựng VHDN là một quá trình tổng thể chứ không phải là việc chỉ đưa ra giá trị một cách rời rạc. Muốn xây dựng văn hoá doanh nghiệp một cách hệ thống, thì cần theo mô hình 11 bước sau đây. Đây cũng là mô hình được 02 nhà nghiên cứu Julie Heifetz & Richard Hagberg đề xuất. Cụ thể là:

 1. Tìm hiểu, nhận định về môi trường và các yếu tố ảnh hưởng đến chiến lược doanh nghiệp trong tương lai.
 2. Xác định giá trị cốt lõi làm trái tim và linh hồn của doanh nghiệp, tạo cơ sở cho thành công.
 3. Xây dựng tầm nhìn doanh nghiệp sẽ vươn tới. Đây cũng chính là định hướng để xây dựng văn hoá doanh nghiệp.
 4. Nêu quan điểm về văn hóa hiện tại và chỉ ra các yếu tố văn hoá cần thay đổi.
 5. Khi đã xác định được văn hoá lý tưởng cho doanh nghiệp mình, cần tập trung thu hẹp khoảng cách giữa các giá trị doanh nghiệp hiện có và những giá trị đang hướng đến.
 6. Xác định vai trò của nhà lãnh đạo trong việc dẫn dắt thay đổi văn hóa.
 7. Tạo lập kế hoạch thực hiện chi tiết bao gồm: các mục tiêu, thời gian, hoạt động, điểm mốc và trách nhiệm cụ thể.
 8. Phổ biến nhu cầu thay đổi, sơ qua về kế hoạch hành động và khuyến khích tinh thần, tạo động lực cho sự thay đổi với nhân viên.
 9. Thẳng thắn nhìn nhận các trở ngại và nguyên nhân từ chối việc thay đổi. Từ đó, xây dựng các chiến lược để đối phó.
 10. Thể chế hóa, mô hình hóa và giữ vững sự thay đổi văn hóa.
 11. Tiếp tục đánh giá văn hóa doanh nghiệp, rồi thiết lập các chuẩn mực mới về không ngừng học tập và thay đổi.

Với cách hiểu đúng đắn tổng thể về văn hóa doanh nghiệp cũng như 11 bước cơ bản từ các chuyên gia mà bài viết đã chỉ ra bên trên, sẽ giúp các doanh nghiệp từng bước xây dựng thành công văn hoá cho mình.

>> Tham khảo về: Xu hướng ứng dụng phần mềm ERP trong doanh nghiệp
>> Xem thêm: Cách tạo động lực cho nhân viên hiệu quả được nhiều quản lý áp dụng

 

Bài viết liên quan