HomeQuản lýC&B / Bảo hiểm / Luật6 điểm mới về xét nâng lương trước thời hạn từ 15/8/2021

6 điểm mới về xét nâng lương trước thời hạn từ 15/8/2021

Bộ Nội vụ sửa đổi chế độ nâng bậc lương thường xuyên, xét nâng lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với các cán bộ, công chức, viên chức tại Thông tư 03/2021/TT-BNV.

6 điểm mới về xét nâng lương trước thời hạn từ 15/8/2021

1/ Sửa đối tượng hưởng chế độ xét nâng lương

Nếu như đối tượng áp dụng của chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước hạn theo quy định hiện nay là người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động (HĐLĐ) xét lương theo bảng lương do Nhà nước quy định trong các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; thì tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư 03/2021/TT-BNV, quy định mới đã giúp xác định dễ dàng đối tượng áp dụng của chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước hạn là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Đồng thời, để được xét nâng lương trước thời hạn, đối tượng phải đáp ứng đồng thời hai điều kiện sau đây:

– Người làm việc theo chế độ HĐLĐ trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập;

– Trong HĐLĐ có thỏa thuận về chế độ tiền lương với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

2/ Bổ sung trường hợp tính xét nâng bậc lương thường xuyên

Đối tượng được bổ sung thêm tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên là thời gian cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia phục vụ tại ngũ theo Luật Nghĩa vụ quân sự. (Khoản 2 Điều 1 Thông tư 03/2021/TT-BNV)

Như vậy, kết hợp với các trường hợp được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên tại điểm b khoản 1 Điều 2 Thông tư 08/2013/TT-BNV, kể từ 15/8/2021 sẽ có tới 05 trường hợp được tính vào thời gian xét nâng bậc lương thường xuyên, gồm:

– Thời gian nghỉ làm việc được hưởng nguyên lương;

– Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản;

– Thời gian nghỉ ốm đau, bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động hưởng BHXH cộng dồn từ 6 tháng trở xuống (trong thời gian giữ bậc);

– Thời gian được cấp có thẩm quyền quyết định cử đi làm chuyên gia, thực tập, đi học, công tác, khảo sát ở trong nước, ở nước ngoài (bao gồm cả thời gian đi theo chế độ phu nhân, phu quân theo quy định của Chính phủ) nhưng vẫn thuộc danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị.

– Và thời gian cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia phục vụ tại ngũ.

3/ Thêm 4 khoảng thời gian không tính xét nâng bậc lương

Bên cạnh việc bổ sung thời gian tính vào để xét nâng bậc lương thì khoản 3 Điều 1 Thông tư này còn đưa vào một số thời gian không được tính để xét nâng bậc lương thường xuyên gồm:

– Thời gian tập sự (bao gồm cả trường hợp được hưởng 100% mức lương của ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức tập sự).

– Thời gian cán bộ, công chức, viên chức và NLĐ đào ngũ trong quá trình thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ.

– Thời gian thử thách với cán bộ, công chức, viên chức và đối tượng NLĐ chịu án phạt tù nhưng cho hưởng án treo. Nếu thời gian này ít hơn thời gian bị kéo dài nâng bậc lương thường xuyên thì tính theo thời gian bị kéo dài nâng bậc lương thường xuyên.

– Thời gian để nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu.

4/ Thay đổi tiêu chuẩn xét nâng bậc lương thường xuyên

Các cán bộ, công chức nếu đáp ứng các điều kiện sau sẽ được xét nâng bậc lương thường xuyên. Đó là:

– Đủ thời gian để giữ bậc trong ngạch hoặc trong chức danh;

– Đạt đủ 02 tiêu chuẩn trong suốt thời gian giữ bậc lương.

Qua đó, điều kiện về 02 tiêu chuẩn trong suốt thời gian giữ bậc lương được sửa đổi, bổ sung mới là:

5/ Thay đổi thời gian xét nâng bậc lương thường xuyên

Về thời gian xét nâng bậc lương thường xuyên, Thông tư 03/2021 cũng điều chỉnh nhiều quy định gồm:

6/ Bổ sung quy định về số lần được nâng bậc lương trước thời hạn

Không chỉ quy định về nâng bậc lương thường xuyên mà xét nâng bậc lương trước hạn do lập thành tích xuất sắc cũng được điều chỉnh tại Thông tư 03/2021.

Theo đó, vẫn không thực hiện nâng bậc lương trước hạn hai lần liên tiếp do lập thành tích xuất sắc, tuy nhiên ở quy định mới thì không còn phân biệt trong cùng ngạch hoặc cùng chức danh mà ở đây chỉ quy định chung trong thực hiện nhiệm vụ.

>> Tham khảo: Cách tính lương hiệu quả trên Phần mềm nhân sự BRAVO
>> Xem thêm: Tổng hợp công thức tính lương cơ bản doanh nghiệp cần biết

 

Bài viết liên quan