HomeQuản lýC&B / Bảo hiểm / LuậtQuy chế xét tuyển viên chức mới nhất từ năm 2021

Quy chế xét tuyển viên chức mới nhất từ năm 2021

Nội quy về thi, quy chế xét tuyển viên chức đối với thí sinh được quy định cụ thể tại Thông tư 6/2020/TT-BNV, áp dụng chính thức từ ngày 20/01/2021 như sau:

Quy chế xét tuyển viên chức mới nhất từ năm 2021

(1) Yêu cầu có mặt tại phòng thi đúng giờ quy định. Trang phục mặc gọn gàng, văn minh, lịch sự. Trường hợp nếu thí sinh dự thi đến phòng thi chậm quá 30 phút tính từ khi bắt đầu giờ làm bài thi thì thí sinh đó không được dự thi (quy định hiện hành không có nội dung này). Như vậy, theo quy định mới, nếu đến chậm không quá 30 phút kể từ lúc bắt đầu giờ làm bài thi, thí sinh vẫn có thể dự thi..

(2) Xuất trình Giấy Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ Căn cước công dân hoặc một trong những loại giấy tờ tùy thân hợp pháp khác, có dán ảnh để giám thị đối chiếu trước khi vào phòng thi.

(3) Ngồi đúng chỗ trong phòng thi. Ngồi theo số báo danh, để Giấy Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ Căn cước công dân hay một trong những loại giấy tờ tùy thân hợp pháp khác mà có dán ảnh lên mặt bàn để thành viên giám thị phòng thi và thành viên Hội đồng thi kiểm tra.

(4) Nhóm đồ vật được phép mang vào phòng thi gồm có: bút viết, thước kẻ để làm bài thi và nếu thí sinh dự thi có bệnh án được mang vào một số loại thuốc bác sĩ đã kê(quy định hiện hành chỉ cho phép mang bút viết và thước kẻ).

Không được mang vào phòng thi điện thoại di động, máy ảnh, máy ghi âm, máy vi tính, các phương tiện kỹ thuật thu, phương tiện sao lưu dữ liệu, phát truyền tin, thiết bị chứa đựng, truyền tải các thông tin khác và những loại giấy tờ, tất cả tài liệu có liên quan đến nội dung thi (trừ trường hợp đề thi có quy định khác).

(5) Chỉ sử dụng loại giấy thi trong phòng thi được phát để làm bài dự thi (phải có đủ chữ ký của giám thị phòng thi); phải ghi đầy đủ các mục quy định yêu cầu với thí sinh trên giấy làm bài thi.

(6) Bài thi chỉ được viết bằng một loại mực có màu đen hoặc màu xanh. Người dự thi không sử dụng các loại mực màu khác, mực nhũ, mực phản quang, bút chì để làm bài thi (trừ trường hợp đề thi có quy định khác); đồng thời không được đánh dấu hoặc làm ký hiệu riêng lên bài thi.

Như vậy, theo quy định mới từ năm 2021, trong trường hợp đề thi cho phép thí sinh được phép sử dụng bút chì hoặc màu mực khác màu xanh, màu đen để làm bài thi.

(7) Trừ phần bắt buộc ghi trên trang phách, thí sinh không được điền họ tên, chữ ký, chức danh của thí sinh, tên cơ quan, hoặc các dấu hiệu khác lên bài thi.

(8) Tuân thủ mọi hướng dẫn của giám thị khi làm bài thi; giữ trật tự và không được hút thuốc cũng như sử dụng chất kích thích trong phòng thi.

(9)  Trong thời gian thi, không được trao đổi với người khác dưới mọi hình thức; không trao đổi giấy thi, giấy nháp, không được chép bài hoặc nhìn bài thi của thí sinh khác cũng như có bất kỳ một hành động gian lận nào. Quy chế xét tuyển viên chức chỉ rõ tuyệt đối nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, truyền tải thông tin có liên quan đến đề thi ra ngoài phòng thi hoặc nhận thông tin từ ngoài vào phòng thi.

(10) Nếu cần hỏi điều gì, phải hỏi công khai với giám thị phòng thi.

(11) Trường hợp người dự thi cần viết lại thì gạch chéo hoặc gạch ngang phần đã viết trong bài thi (trừ trường hợp đề thi có quy định khác).

(12) Đối với môn thi hoặc phần thi có thời gian thi từ dưới 60 phút, không được ra ngoài phòng thi trừ trường hợp thi trên máy vi tính. Với các môn thi viết, chỉ được ra khỏi phòng thi sớm nhất sau 2/3 thời gian làm bài thi. Trường hợp nhất thiết phải ra khỏi phòng thi sẽ do Trưởng ban coi thi giải quyết.

(Hiện hành quy chế xét tuyển viên chức quy định chỉ được ra ngoài phòng thi sau hơn một nửa thời gian làm bài và phải được sự đồng ý của giám thị phòng thi).

>> Xem thêm: Tổng hợp những câu trả lời phỏng hay nhất khi đi xin việc

(13) Trong thời gian chưa được ra ngoài phòng thi, nếu thí sinh có biểu hiện đau, ốm bất thường phải báo ngay cho giám thị phòng thi và giám thị phòng thi có trách nhiệm báo ngay cho Trưởng ban coi thi xem xét, giải quyết.

(14)  Ngay khi giám thị tuyên bố hết thời gian làm bài thi, thí sinh phải ngừng làm bài và nộp bài cho giám thị phòng thi. Phải ghi rõ tổng số tờ giấy thi đã nộp, đồng thời ký vào danh sách nộp bài thi. Trường hợp không làm được bài thì thí sinh cũng phải nộp lại giấy thi.

(15) Trường hợp tổ chức thi trên máy vi tính, quy chế xét tuyển viên chức có chú ý sau:

– Nghiêm cấm mọi hành vi làm hỏng hệ thống máy vi tính phục vụ kỳ thi; trường hợp thí sinh phát hiện máy vi tính không sử dụng được phải báo cho giám thị trông thi kịp thời để xem xét, giải quyết;

– Thí sinh dự thi chỉ được phép rời khỏi phòng thi khi đã nộp bài và ký xác nhận vào bảng kết quả thi, trong đó:

+ Đối với thí sinh dự thi không ký xác nhận vào bảng kết quả thi trước khi rời khỏi phòng thi sẽ phải nhận điểm không (0).

+ Đối với thí sinh dự thi mà bị giám thị phát hiện ký thay thí sinh dự thi khác thì các thí sinh này cũng sẽ nhận điểm không (0).

Việc quyết định điểm không (0) đối với các trường hợp này là do Chủ tịch Hội đồng quyết định dựa trên căn cứ báo cáo của Trưởng ban coi thi.

(16) Thí sinh dự thi có quyền tố giác người vi phạm nội quy, quy chế xét tuyển viên chức với giám thị phòng thi, Trưởng ban coi thi, thành viên Hội đồng thi, thành viên Ban giám sát.

Căn cứ pháp lý:

– Điều 1 Nội quy ban hành kèm theo Thông tư 6/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020;

– Điều 1 Nội quy ban hành kèm theo Thông tư 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019.

>> Tham khảo:  Phần mềm quản lý nhân sự, lương, bảo hiểm xã hội BRAVO
>> Xem thêm: Những nội dung cần có trong nội quy công ty năm 2021

 

Bài viết liên quan